تبلیغات
Sky of Starry Night You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here. آسمان شب ستاره ای - ویژگیهای عمومی طیفی


ویژگیهای عمومی طیفی

کلاس

رنگ

دما

توضیحات

O

آبی سفید

32000-50000

بیشترهلیوم یونیده ولی خطوط هلیوم خنثی وهیدروژن ضعیف نیز وجود دارد

B

آبی سفید

10000-30000

هلیوم خنثی و شدت خطوط هیدروژن نسبت به رده قبلی قوی تر

A

سفید

7200-9500

خطوط قوی هیدروژنی ولی به سمت رده بعدی شدت آنها ضعیف شده وشدت خطوط کلسیم یونیده بمرور بیشتر می شود

F

زرد سفید

6000-7000

شدت خطوط کلسیم یونیده قوی ولی خطوط مربوط به هیدروژن ضعیف می شود

G

زرد

5300-5900

شدت خطوط کلسیم یونیده بسیار قوی می شود خطوط فلزی خنثی آهن وکلسیم بمرور زیاد می شوند

K

نارنجی

4000-5200

خطوط قوی فلزی خنثی باندهای مربوط به مولکولهای CH وCN مشاهده می شوند

M

نارنجی قرمز

2000-3900

خطوط قوی جذبی دی اکسید تیتانیوم وتعدادزیادی خطوط فلزی دارند

L

قرمز- مادون قرمز

1500-2000

هیدرید های فلزی وفلزات قلیایی در طیف آنهاوجود دارد

T

مادون قرمز

1000

باندهای متان در طیف آنها وجود دارد

S

قرمز

2000-3600

مقداری متوسط کربن .باندهای دی اکسید زیرکونیوم جانشین تیتانیوم شده اند

R

نارنجی قرمز

3600-5000

ستاره های کربنی گرم با محتوای کربن CNوCH

N

قرمز تیره

2000-3500

ستاره های کربنی سرد با خطوط قوی کربنوCNو CH

C

 

2000-5000

مجموع رده های RوN فقط ستاره های غول

·          

 

·          

MK کلاسهای درخشندگی

کلاس

نوع ستاره

o

ستاره های ابرابرغول بسیار درخشان که به تعدادکم در ابرهای ماژلانی وکهکشان راه شیری مشاهده شده اند

Ia

ابرغولهای درخشان

Ib

ابرغولهای بادرخشندگی کمتر

II

غولهای روشن

III

غولهای معمولی

IV

زیر غول

V

ستاره ای کوتوله از رشته اصلی

VI

زیرکوتوله

VII

نشانه کوتوله های سفید که البته کم استفاده می شود


آخرین پست ها

©2011-2013 skyofstarrynight.mihanblog.com                                        all right reserved